Aanmelding en kosten van de behandeling

Dekking verzekering

Ik heb een contract met de meeste zorgverzekeraars.

Sinds 2014 valt een behandeling bij een GZ psycholoog onder GB GGZ (Generalistische Basis GGZ). Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed als u:

1) een schriftelijke verwijzing heeft van de huisarts naar de GB GGZ

2) die bij het starten van de behandeling niet ouder is dan negen maanden

3) in de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste van de eerder genoemde problematieken die we behandelen worden vergoed door de verzekeraar. Aanpassingsstoornissen, relatie – en werkgerelateerde problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket.

Voor elke vorm van psychologische hulp geldt het eigen risico.

Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de stoornis. De tarieven zijn ingedeeld naar de zwaarte van de behandeling en zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit)

In ieder geval kan er niet zomaar vanuit worden gegaan dat de behandelingen geheel vergoed worden. Dat is erg afhankelijk van de individuele verzekeringssituatie. Dit dien je zelf na te gaan.

Vrijwillig zelf betalen

Als je ervoor kiest om de behandeling vrijwillig zelf te betalen, is het tarief per sessie is 96 Euro. De duur van de sessie is 45 minuten (plus 15 minuten administratietijd).

Afspraak is Afspraak

Als je een afspraak niet kunt nakomen, dient deze tijdig geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 48 uur voor de afspraak, wordt de sessie in rekening gebracht.